DONACIJE

Temeljem načela i ciljeva Strategije suzbijanja korupcije, a u svrhu utvrđenja transparentnosti rada trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne samouprave imaju vlasničke udjele objavljuju se podaci o sponzorstvima i donacijama.

2018.

ODLUKA 6982/1

ODLUKA 2068/1

2017.

ODLUKA 2550/1

ODLUKA 1721/1

ODLUKA 1720/1

ODLUKA 525/1

2016.

ODLUKA 6167/2016-1

ODLUKA 6166/2016-1

 ODLUKA 3999/2016-1

 ODLUKA 3368/2016

 Hrvatska konferencija o vodama

 ODLUKA 3498/1-2016

 ODLUKA 3125/1-2016

 ODLUKA 3081/1-2016

 ODLUKA 1354/1-2016

 ODLUKA 211/1-2016

2015.

ODLUKA 5268/1-2015

 ODLUKA 3809/1-2015

 ODLUKA 3739/1-2015

 ODLUKA 4857-2015

 ODLUKA 3029-2015

 ODLUKA 2283-2015

 ODLUKA 1662/1-2015

 ODLUKA 300/2-2015

2014.

ODLUKA 4808/1-2014

ODLUKA 1071/3-2014

ODLUKA 1988/2-2014

ODLUKA 5996/2-2014

2013.

ODLUKA 1656/1-2013

ODLUKA 3349/1-2013