EU Projekt vodoopskrba Zadar

EU Projekt 1,7 milijardi kuna VODOOPSKRBA ZADAR

RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE VODOVODA ZADAR

Ulaganja u EU Projekt vodoopskrba Zadar od 1,7 milijardi kuna, za stanovništvo i gospodarstvo iznimno značajan, istovremeno, pripremno i investicijski vrlo zahtjevan projekt.

Istovremeno, provedba ovako velikog i značajnog vodno-komunalnog projekta je i poslovno razvojni pothvat od društveno-ekonomskoga značaja kako na lokalnoj tako i na županijskoj i nacionalnoj razini, koji može generirati značajne multiplikativne učinke na gospodarstvo.

Obuhvat projekta

  • OTOČNI DIO SUSTAVA
  • UREĐAJI ZA DESALINIZACIJU ZA SILBU , OLIB I PREMUDU
  • PODVELEBITSKO PODRUČJE
  • KOPNENI DIO SUSTAVA
  • UREĐAJ ZA KONDICIONIRANJE PITKE VODE ZADAR-DOLAC

Planirano investiranje

  • EU Projekt 1,7 milijardi HRK


OTOČNI DIO SUSTAVA (635 mil. kuna)

Planirana je izgradnja ukupno oko 257,5 km cjevovoda, od toga se oko 107,5 km odnosi na transportne cjevovode (kopnene, podmorske) i 150 km na opskrbne cjevovode.

Od objekata planirano je 11 vodosprema i 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora.

Time će se ostvariti oko 2.300 novih kućnih priključaka odnosno oko 5.200 novo priključenih stanovnika.


UREĐAJI ZA DESALINIZACIJU ZA SILBU , OLIB I PREMUDU (17,3 mil. kuna)

Obuhvat projekta su otoci; Silba,  Olib i Premuda.

Za uklanjanje saliniteta, mutnoće vode, neodgovarajuće mikrobiološke kakvoće morske vode planira se sustav obrade morske vode primjenom membranskog procesa ultrafiltracije i reverzne osmoze.


PODVELEBITSKO PODRUČJE (121 mil. kuna)

Planirana je izgradnja ukupno oko 62,5 km cjevovoda, od toga se oko 14,9 km odnosi na transportne cjevovode, 43,3 km na opskrbne cjevovode.

4,3 km će se rekonstruirati zbog dotrajalosti, puknuća ili problema s tlakom.

Od objekata planirane su 2 vodospreme i 5 crpnih stanica. Time će se ostvariti oko 460 novih kućnih priključaka odnosno oko 1.200 novo priključenih stanovnika.


KOPNENI DIO SUSTAVA (610 mil. kuna)

Planirana je izgradnja ukupno oko 221,1 km cjevovoda, od toga se oko 15,8 km odnosi na transportne cjevovode, 157,6 km na opskrbne cjevovode, a oko 47,6 km će se rekonstruirati zbog dotrajalosti, puknuća ili problem a s tlakom.

Od objekata planirane je 11 vodosprema i 14 crpnih stanica od kojih se 1 rekonstruira, te 8 spojnih i prespojnih okana.

Time će se ostvariti oko 4.000 novih kućnih priključaka odnosno oko 11.100 novo priključenih stanovnika.


UREĐAJ ZA KONDICIONIRANJE PITKE VODE ZADAR-DOLAC (140 mil. kuna)

Rješavanje ograničenja upotrebe vode uslijed pojave mutnoće vode.

Koncept procesa s koagulacijom i filtracijom pješčanom filtracijom.

Dezinfekcija pitke vode.


STUDIJA IZVEDIVOSTI

EU Zadar_Vodoopskrba_Studija izvedivosti


ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA

EZO_EU Zadar_Vodoopskrba