Prijava sumnje na nepravilnost u poslovanju

Vodovoda d.o.o. Zadar


Pravilnikom o sustavu prijavljivanja nepravilnosti u poslovanju Vodovoda d.o.o. Zadar (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuje se postupanje s prijavama o nepravilnostima, prijevarama i korupcijom (dalje u tekstu: nepravilnosti u poslovanju), kao i o sumnjama na nepravilnosti u poslovanju Vodovoda d.o.o. Zadar. Pod nepravilnostima u poslovanju u smislu Pravilnika smatraju se svi postupci protivni zakonima, podzakonskim i drugim propisima i internim aktima Vodovoda d.o.o. Zadar, te prijevare i činjenje ili nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno, etično i transparentno poslovanje. Sve anonimne i neanonimne prijave koje se odnose na nepravilnosti u poslovanju, odnosno obavljanju poslova, zaprima, evidentira i rješava Osoba za nepravilnosti u poslovanju Vodovoda d.o.o. Zadar (dalje u tekstu: Osoba za nepravilnosti), sukladno odredbama Pravilnika. Osoba za nepravilnosti zaprima i rješava anonimne i neanonimne prijave, koje se odnose isključivo na nepravilnost u poslovanju, odnosno obavljanje poslova. Anonimne prijave na nepravilnosti u poslovanju moraju najmanje sadržavati podatke o nepravilnosti u poslovanju koja se prijavljuje sa činjeničnim opisom (podacima i informacijama koje stoje na raspolaganju), ime, prezime i naziv radnog mjesta zaposlenog na kojeg se prijava odnosi, prijedlog o dokazima odnosno predmetima koji služe kao dokaz, materijale koji potvrđuju navode zahtjeva (u smislu dokaza). Korisnici usluga, poslovni partneri i građani mogu podnijeti prijavu u slučaju sumnje o nepravilnosti u poslovanju, uz osiguranu zaštitu tajnosti podataka o podnositelju prijave. Prijave nepravilnosti u poslovanju podnose se Osobi za nepravilnosti elektronski na e-mail adresu: nepravilnostuposlovanju@vodovod-zadar.hr ili putem kontakt obrasca koji je u tu svrhu dostupan u nastavku. Bez obzira na način podnošenja prijave, jamči se brzo i učinkovito rješavanje pritužbi s kojima se postupa u povjerenju, uz osiguranu zaštitu tajnosti podataka o podnositelju. U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Osoba za nepravilnosti mora sve radnje, uključujući prikupljanje izjava osoba uključenih u provođenje postupka, provoditi na način kojim se jamči tajnost postupka i zaštita privatnosti svake osobe.


Kontakt


Zaštita osobnih podataka

Za informacije o zaštiti osobnih podataka kliknuti ovdje.
Za detaljnije informacije o rezoluciji EU o zaštiti osobnih podataka, kao i svim pravima i obvezama ispitanika i Vodovoda d.o.o., kao voditelja i izvršitelja obrade, u pogledu osobnih podataka moguće je informirati se konzultirajući se javno dostupnim informacijama Agencije za zaštitu osobnih podataka kontaktom na web stranicu AZOP-a putem linka: www.azop.hr