Osnovni podatci

Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda Zadar pod brojem MBS 060083654, OIB: 89406825003. Društvo posluje pod tvrtkom: VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom. Skraćena tvrtka Društva glasi: VODOVOD d.o.o. 

Predmet poslovanja Društva
 * djelatnost javne vodoopskrbe (zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te održavanje i upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonoscima i sl.))
 * djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
 * izvođenje priključaka
 * umjeravanje vodomjera
 * proizvodnja energije za vlastite potrebe.

Sjedište Društva:  Zadar, Špire Brusine 17.

Osnivači - članovi Društva:

 1. Grad Zadar, Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854
 2. Općina Bibinje, Bibinje, Trg Tome Bulića 2, OIB 61803800042
 3. Općina Kali, Kali, Trg Marnjive 23, OIB 33591752539
 4. Grad Nin, Nin, Višeslavov trg 1, OIB 55065959531
 5. Općina Novigrad, Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, OIB 09817183355
 6. Općina Poličnik, Poličnik, OIB 87120007882
 7. Općina Posedarje, Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, OIB 26599619939
 8. Općina Preko, Preko, Trg Hrvatske nezavisnosti 2, OIB 13458425443
 9. Općina Ražanac, Ražanac, Ražanac XVII 61, OIB 08842442553
 10. Općina Sali, Sali, Ulica II 74/a, OIB 72285291723
 11. Općina Starigrad, Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, OIB 52749374195
 12. Općina Sukošan, Sukošan, Hrvatskih branitelja 14, OIB 05968747240
 13. Općina Zemunik Donji, Zemunik Donji, Ulica II 16, OIB 82242641755
 14. Općina Galovac, Galovac, OIB: 02309002175
 15. Općina Privlaka, Privlaka, Ivana Pavla II br. 46, OIB: 86291327705
 16. Općina Vrsi, Vrsi, Dr. F. Tuđmana 6, OIB: 75575288881

Članovi Nadzornog odbora

 1. Robertino Dujela, predsjednik
 2. Ivan Mijolović, zamjenik predsjednika
 3. Šime Lonić, član
 4. Marina Šegota, član


Unutarnje ustrojstvo Društva   

Direktor:
 Tomislav Matek, dipl.ing.građ.
 023/282-902
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Pomoćnik Direktora:
 023/282-902
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Voditelj Odjela nabave:
 023/282-930
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Voditelj Odjela EU fondova i investicija:
 023/282-912
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora pravnih i općih poslova:
 023/282-904
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora crpljenja vode:
 023/221-245
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora tehničkih poslova:
 023/282-914
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora za nadzor i kontrolu kvalitete vode:
 023/322-517
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Rukovoditelj Sektora ekonomsko-financijskih poslova:
 023/282-926
 e-mail: vodovod1@vodovod-zadar.hr

Temeljni kapital Društva iznosi 21.167.137,83 euro.

Udio pojedinih gradova i općina upisan je u Društvenom ugovoru Vodovoda d.o.o. Zadar. Poslovni udjeli članova izračunavaju se u omjeru njihovih temeljnih uloga i temeljnog kapitala Društva i iznose:

 1. Grad Zadar 71,19 %
 2. Općina Bibinje 3,44 %
 3. Općina Kali 2,05 %
 4. Grad Nin 2,92 %
 5. Općina Novigrad 0,58 %
 6. Općina Poličnik 3,10 %
 7. Općina Posedarje 1,24 %
 8. Općina Preko 1,60 %
 9. Općina Ražanac 1,34 %
 10. Općina Sali 1,38%
 11. Općina Starigrad 1,47%
 12. Općina Sukošan 2,07 %
 13. Općina Zemunik Donji 2,33 %
 14. Općina Galovac 0,72 %
 15. Općina Privlaka 2,39 %
 16. Općina Vrsi 2,18 %

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine o izmjenama Društvenog ugovora.
 Vodovod d.o.o. Zadar nije proračunski korisnik već se financira sukladno Zakonom o vodama i Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva.

Financijska izvješća Vodovoda d.o.o. Zadar javno su dostupna na WEB stranicama FINA-e.

ZADAĆA DRUŠTVA I OPSEG DJELOVANJA

Zadaća Društva je opskrba svih potrošača na području tri grada (Zadar, Obrovac i Nin) i 16 općina (Posedarje, Poličnik, Zemunik Donji, Bibinje, Sukošan, Starigrad, Jasenice, Galovac, Ražanac, Kali, Kukljica, Preko, Privlaka, Škabrnja, Novigrad i Sali) pitkom vodom, a uključuje održavanje sustava začetog prije više od sto godina, koji još osjeća posljedice razaranja u proteklim ratovima.