EU fondovi

image001 image003 image004 image005 image007 image009


Vodovod  d.o.o Zadar je u sklopu mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujuću ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, dana 06.09.2017. godine, sklopio sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dva ugovora o financiranju:
– Ugovor o financiranju mjera 07, br.770066/2017 u svrhu provedbe projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Starigradu. Ugovorena vrijednost potpore za projekt iznosi najviše do 4.080.000,00 kuna,
– Ugovor o financiranju mjera 07, br. 770535/2017 u svrhu provedbe projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Ražancu. Ugovorena vrijednost potpore za projekt iznosi najviše do 918.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost projekata iznosi 4.998.000,00 kn od čega je intenzitet javne potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova (85% sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj dok će preostali dio od 15% biti sufinanciran sredstvima Republike Hrvatske).
Kroz provedbu odobrenih projekata značajno će se unaprijediti kvaliteta života te omogućiti ostanak stanovništva na ruralnim područjima.
Potpisivanjem ugovora definirani su uvjeti korištenja dodijeljenih sredstava potpore, te je Vodovod d.o.o. Zadar krenuo u realizaciju navedenih projekata, odnosno proveo je postupke javne nabave radova te jednostavne nabave usluga i sklopio ugovore o javnoj nabavi radova te ugovore o jednostavnoj nabavi usluga vezane za realizaciju projekata.

Dana 12. studenog 2018. godine za navedene projekte, sukladno tablici troškova i izračunu potpore, od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izdane su Odluke o dodjeli sredstava.


Vodovod d.o.o. Zadar kao nositelj projekta, zajedno s partnerima Općinama Sveti Filip i Jakov, Sukošan i Novigrad provodi projekt pod nazivom „ Izgradnja dijelova sustava javne vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Zadar“ iz pozivnog natječaja Ministarstva poljoprivrede:  Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16.- Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje, Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013., Prioritetna os 2- Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.

Projektom će se izgraditi vodoopskrbna mreža naselja Gorica ( 6.340 m), Novog naselja Paljuv (4.330 m) i glavni razvodni sustav nizvodno od Zemunika Gornjeg s ogrankom za Raštane Gornje i hidrostanicom (6.805,7 m).

Ukupna vrijednost projekta: 12.143.603,65 HRK od čega sredstava Europske unije iznose maksimalno 8.042.101,96 HRK odnosno 66,23% iznosa prihvatljivih troškova

Razdoblje provedbe projekta: listopad 2014. – prosinac 2016.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Zadar

Fond: Kohezijski fond

Vodovod - Kohezijski fond


Kohezijski fond