EU fondovi

image001 image003 image004 image005 image007 image009


U tijeku

Vodovod d.o.o Zadar je u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026., dana 04.11.2022., sklopio je sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju projekta „Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Zadarske županije“.

Projekt je podijeljen na 14 zasebnih elemenata kako slijedi:

 • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području Bokanjca ukupne vrijednosti od 4.224.170,98 kn
 • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u zapadnom dijelu stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru ukupne vrijednosti od 853.175,74 kn
 • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Bili Brig u gradu Zadru ukupne vrijednosti od 600.352,57 kn
 • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru -1. faza ukupne vrijednosti 603.750,00 kn
 • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru -2. faza ukupne vrijednosti 614.250,00 kn
 • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru -3. faza ukupne vrijednosti 813.750,00 kn
 • Izgradnja vodovodne mreže od naselja Briševo do proizvodno-poslovne zone Mazija JI ukupne vrijednosti 2.924.250,00 kn
 • Rekonstrukcija CS Dolac ukupne vrijednosti 23.912.385,00 kn
 • Izgradnja-rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin- VS Straža ukupne vrijednosti 12.494.838,56 kn
 • Izgradnja CS Zubčići Donji ukupne vrijednosti 1.034.829,28 kn
 • Izgradnja vodovodne mreže uz izgradnju prometnice s pripadajućom infrastrukturom na području UPU-a GP „Debeljak istok i Debeljak zapad“ – faza 1. ukupne vrijednosti 2.714.250,00 kn
 • Dogradnja vodovodne mreže naselja Paljuv ukupne vrijednosti 1.172.060,84 kn
 • Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda VS Straža-Žerava ukupne vrijednosti 14.022.750,00 kn
 • Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Grabi, općina Poličnik sa spojnim cjevovodom ukupne vrijednosti 3.496.500,00 kn

Ukupna vrijednost projekata iznosi 69.481.312,97 HRK od čega je intenzitet javne potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova (80% je sufinanciran od strane Europske unije iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, dok je preostali dio od 20% sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda te Vodovoda d.o.o. Zadar).

Razdoblje provedbe projekta: 2020. – 2025.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Zadar


 

Vodovod d.o.o Zadar je u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026., dana 23.12.2021., sklopio je sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo“.

Projektom je usklađen s Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/15), jer će se istim javni vodoopskrbni sustav proširiti izgradnjom 6670 m cjevovoda i pripadajuće crpne stanice, čime će se poboljšati kakvoća vode za piće u skladu s propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Ukupna vrijednost projekata: iznosi 8.509.289,46 HRK od čega je intenzitet javne potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova (80% je sufinanciran od strane Europske unije iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, dok je preostali dio od 20% sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda te Vodovoda d.o.o. Zadar).

Razdoblje provedbe projekta: Studeni 2020. – Prosinac 2022.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. ZadarProvedeni projekti

 Vodovod d.o.o Zadar je u sklopu mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, dana 06.09.2017. godine, sklopio sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dva ugovora o financiranju:

 • Ugovor o financiranju mjera 07, br. 770066/2017 u svrhu provedbe projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Starigradu
 • Ugovor o financiranju mjera 07, br. 770535/2017 u svrhu provedbe projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Ražancu. 

Projektom se izgradio vodoopskrbni cjevovod u Starigradu ( 1.265 m), te vodoopskrbni cjevovod u Ražancu (888 m).

Ukupna vrijednost projekata: iznosi 4.998.000,00 HRK od čega je intenzitet javne potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova (85% je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj dok je preostali dio od 15% sufinanciran sredstvima Republike Hrvatske).

Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. ZadarVodovod d.o.o. Zadar kao nositelj projekta, zajedno s partnerima Općinama Sveti Filip i Jakov, Sukošan i Novigrad proveo je projekt pod nazivom „ Izgradnja dijelova sustava javne vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Zadar“ .

Projektom se izgradila vodoopskrbna mreža naselja Gorica ( 6.340 m), Novog naselja Paljuv (4.330 m) te glavni razvodni sustav nizvodno od Zemunika Gornjeg s ogrankom za Raštane Gornje i hidrostanicom (6.805,7 m).

Ukupna vrijednost projekta: 11.671.278,64 HRK od čega sredstava Europske unije iznose 8.946.705,41HRK 

Razdoblje provedbe projekta: listopad 2014. – prosinac 2016.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Zadar

Fond: Kohezijski fond
Kohezijski fond