Dojava tehničkih nedostataka i kvarova

Telefonski brojevi


 023/282-999

 023/301 040


Svi ostali prigovori podnose se Referentu za reklamacije Vodovoda d.o.o.
Kontakt broj Referenta za reklamacije: 023/282-943

Radno vrijeme Referenta za reklamacije: ponedjeljak – petak od 07,30 do 14,00 sati (pauza od 11,00 do 11,30 sati).