Sjednice službenih tijela Društva

Naredna sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Objavljeno 29. prosinac 2019.

Objava dana održavanja naredne sjednice Skupštine ažurirat će se po odaslanju Poziva za saziv sjednice Skupštine Vodovod d.o.o. Zadar.

Arhiva


XXXIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

Objavljeno 12. veljača 2020.

XXXIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 14. veljače 2020. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXII sjednice Nadzornog odbora
  2. Financijsko-proizvodni plan i Plan nabave za 2020. godinu
  3. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  4. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Arhiva