Politika sigurnosti vode

Dostupnost sigurne vode za ljudsku potrošnju neophodna je za zdravlje, osnovno je ljudsko pravo i osnovica politike sigurnosti vode za ljudsku potrošnju Vodovoda d.o.o. Zadar.

Uprava Društva se obvezuje da će u okviru svojih poslovnih obveza predano raditi na dosljednoj primjeni i poboljšanju uvjeta dostupnosti sigurne vode za ljudsku potrošnju, zadovoljavanju zahtjeva naših korisnika i lokalne zajednice, te ih usklađivati sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Neprekidno ulaganje i modernizacija sustava usmjereno je na pružanje vrhunske komunalne usluge oslanjanjem na vlastite tehničko – tehnološke i ljudske potencijale, na principima održivog razvoja i stalnog praćenja svjetskih trendova kvalitete u našem području rada.

Uvođenjem Sustava upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno zahtjevima norme ISO 22000 jedan je od načina kojim želimo postići unaprjeđenje života, gospodarskog rasta i dobrobiti svih strana. U naš sustav upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju integrirali smo sva načela HACCP sustava te poštujemo odrednice provođenja preduvjetnih programa.

Uzimajući u obzir da se brinemo o osiguranju dostupnosti sigurne vode za ljudsku potrošnju, Uprava Društva donosi ovu politiku sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te se obvezuje na neprekidno obnavljanje ove politike i ciljeva koje će Uprava donositi minimalno jednom godišnje. Objavljeni ciljevi težiti će ka neprestanom poboljšavanju sustava i cjelokupnom osiguranju isporuke vode za ljudsku potrošnju.

Ova politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju javno je objavljena i dostupna svim radnicima Vodovoda d.o.o. Zadar te ostalim zainteresiranim stranama.

Vizija društva je kontinuiranom visokom kvalitetom naših usluga i primjenom preventivnog sustava steći povjerenje javnosti, te upozoravati na važnost isporuke sigurne vode za ljudsku potrošnju.

U Zadru, 04. ožujka 2014.

Direktor
 Tomislav Matek, dipl. ing. građ.