Politika sigurnosti vode

Dostupnost sigurne vode za ljudsku potrošnju neophodno je za zdravlje, osnovno je ljudsko pravo i osnovica politike sigurnosti vode za ljudsku potrošnju Vodovoda d.o.o. Zadar.

Uprava Društva se obvezuje da će u okviru svojih poslovnih obveza predano raditi na dosljednoj primjeni i poboljšanju uvjeta dostupnosti sigurne vode za ljudsku potrošnju, zadovoljavanju zahtjeva naših korisnika i lokalne zajednice, te ih usklađivati sa zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Neprekidno ulaganje i modernizacija sustava usmjereno je na pružanje vrhunske komunalne usluge oslanjanjem na vlastite tehničko – tehnološke i ljudske potencijale, na principima održivog razvoja i stalnog praćenja svjetskih trendova kvalitete u našem području rada.

Održavanje sustava upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno zahtjevima norme ISO 22000, smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije te referentnim smjernicama za upravljanje rizicima jedan je od načina kojim želimo postići unaprjeđenje života, gospodarskog rasta i dobrobiti svih zainteresiranih strana.

U naš sustav upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju integrirali smo sva načela sustava upravljanja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te Plana sigurnosti vode te poštujemo odrednice provođenja preduvjetnih programa.

Uzimajući u obzir da se brinemo o osiguranju dostupnosti sigurne vode za ljudsku potrošnju, Uprava Društva donosi ovu politiku sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te se obvezuje na neprekidno obnavljanje ove politike i ciljeva koje će Uprava donositi minimalno jednom godišnje. Objavljeni ciljevi težit će ka neprestanom poboljšavanju sustava, osiguravanju i razvoju kompetencija svih naših zaposlenika, održavanju i unaprjeđenju uspješne komunikacije s našim zaposlenicima i potrošačima te osiguranju isporuke zdravstveno sigurne i kvalitetne vode za ljudsku potrošnju svim potrošačima.

Ova politika sigurnosti vode za ljudsku potrošnju javno je objavljena i dostupna svim radnicima Vodovoda d.o.o. Zadar te ostalim zainteresiranim stranama.

Vizija društva je kontinuiranom visokom kvalitetom naših usluga i primjenom preventivnog sustava steći povjerenje javnosti, te upozoravati na važnost isporuke sigurne vode za ljudsku potrošnju.


U Zadru, 15. prosinca 2021.

D i r e k t o r

Tomislav Matek, dipl. ing. građ.