Zaštita osobnih podataka

Vodovod d.o.o. provodi usklađenje sa GDPR rezolucijom, implementira i održava sigurnost osobnih podataka odgovorno i u skladu sa zakonima RH/EU, zahtjevima regulatornih tijela RH/EU, najboljim praksama struke, sukladno tehničkim i financijskim mogućnostima slijedeći načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti.

Za detaljnije informacije o rezoluciji EU o zaštiti osobnih podataka, kao i svim pravima i obvezama ispitanika i Vodovoda d.o.o., kao voditelja i izvršitelja obrade, u pogledu osobnih podataka moguće je informirati se konzultirajući se javno dostupnim informacijama Agencije za zaštitu osobnih podataka kontaktom na web stranicu AZOP-a putem linka: www.azop.hr

Vodovod d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika vodne usluge u svrhu izvršenja ugovornog odnosa na osnovu relevantnih zakona RH i video nadzora kao specijalni oblik osobnih podataka u svrhu osiguranja ljudi i imovine . Struktura i prikupljani osobni podatci opisani su u dokumentu OVDJE

Za prijavu svih nepravilnosti ili incidenata povezanih sa osobnim podatcima molimo popunite obrazac Izvještaj o incidentu. Ispunjen formular možete dostaviti putem dolje navedenih adresa. Obavještavamo vas da istu možete dostaviti i regulatornom tijelu.

Za ostvarivanje prava ispitanika molimo da ispunite formu Ostvarivanje prava ispitanika i pošaljete na gore navedene kontaktne podatke.

Za sve eventualne upite vezane za prikupljanje i obradu osobnih podataka, kao i u slučaju utvrđenja eventualnih nepravilnosti vezanih za obradu i korištenje osobnih podataka upit ili prigovor upućuje se na kontakt kako slijedi:

Vodovod d.o.o. Zadar
DPO odbor
Špire Brusine 17
23 000 Zadar
Tel: 023/282-900
Fax: 023/282-909
e-mail: zastita.osobnih.podataka(manki)vodovod-zadar(tocka)hr


Izmijeni svoje postavke kolačića