Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80., a vezi s člankom 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Vodovod d.o.o., kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

REGISTRI UGOVORA

AKTI DRUŠTVA
Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji o nabavi javno su dostupni na WEB stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

PLAN NABAVE 

2024. GODINA

2023. GODINA

2022. GODINA
OBJAVE

Usluge nadzora nad gradnjom, evidencijski broj nabave 52/2023-M

Objavljeno 27. ožujak 2023.

Glavni projekti

Prilozi

Glavni građ. projekt Rekonstrukcija cjevovoda Nin - Straža .rar

Glavni građevinski projekt Vodoopskrbni cjevovod VS Straža-Žerava.rar

Glavni građevinski projekt vodovodne mreže od naselja Briševo do Mazije_Briševo.rar

GP CS Zubčići Donji.rar

GP Dogradnja vodovodne mreže Paljuv.rar

GP Vodoopskrba stambene zone Grabi i spojnog cjevovoda.rar


IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE UZ IZGRADNJU PROMETNICE S PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM NA PODRUČJU UPU-a GP „DEBELJAK ISTOK I DEBELJAK ZAPAD“-FAZA 1

Objavljeno 24. ožujak 2023.

Evidencijski broj nabave: 49/2023-M

Prilozi

Glavni_Projekt_DIO_2.rar

Glavni_Projekt_DIO_1.rar

Glavni_Projekt_DIO_3.rar