Potpisivanje ugovora o razvoju vodoopskrbe uslužnog područja Vodovoda d.o.o. Zadar

Tijekom posjeta Zadru, premijer Plenković sudjelovao je na svečanom potpisivanju Ugovora za nabavu usluge izrade novelacije studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa, projektne i natječajne dokumentacije za razvoj sustava vodoopskrbe na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz EU.

Ugovor za nabavu usluge, vrijedan 5,2 milijuna eura, s rokom izvršenja od 36 mjeseci, potpisao je direktor zadarskog Vodovoda d.o.o. Zadar, Tomislav Matek s Zajednicom izvršitelja čiji je vodeći član tvrtka Via Factum d.o.o. iz Zadra.

Predmet ugovora su aktivnosti koje uključuju izradu cjelovite projektne dokumentacije i ishođenje dozvola odnosno dokumenta kojim se odobrava građenje, noveliranje Studije izvodljivosti izrađene za cijeli sustav u siječnju 2021. godine s pripremom aplikacijskog paketa, noveliranje Elaborata zaštite okoliša izrađenog također za cijeli sustav te priprema svih dokumentacija za nabavu za buduće radove na području cjelokupnog vodoopskrbnog sustava čija se vrijednost trenutno procjenjuje na  230 milijuna eur