Projekti

Vodovod d.o.o Zadar je u sklopu Plana upravljanja vodama za 2022., dana 05.05.2022., sklopio sa Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Zadar.

Poslovi po ugovornim dokumentima podjeljeni su na:

 •  „Dogradnja vodovodne mreže naselja Pridraga u općini Novigrad“ sa uslugama stručnog nadzora u iznosu od 3.028.717,01 HRK. Do sada je izvedeno radova u vrijednosti od 2.496.866,31  HRK odnosno cca 83,00% od ugovorenih radova.
 • „Izgradnja vodoopskrbe naselja Slivnica Gornja“ sa uslugama stručnog nadzora u iznosu od 7.650.000,00 HRK. Postupak javne nabave je u tijeku.

Ukupna vrijednost projekata: iznosi 10.678.717,01 HRK od čega 80% je sufinancirano sredstvima Hrvatskih voda.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Zadar

_________________________________________________________________________

Vodovod d.o.o Zadar je u sklopu Plana upravljanja vodama za 2022., dana 02.03.2022., sklopio sa Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj.

Poslovi po ugovornim dokumentima podjeljeni su na:

 • „Implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedba nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementacija sustava regulacije tlaka, aktivna kontrola gubitaka i regulacija protoka, sanacija lokacije curenja“ te stručni nadzor nad istim.

Nakon provedene javne nabave sklopljen je Okvirni sporazum između Vodovoda d.o.o. Zadar te IMGD d.o.o. iz Samobora te iznosi 29.452.492,59 kn od čega 80% je sufinancirano sredstvima Hrvatskih voda.

Okvirni sporazum sklopljen je za razdoblje od tri godine tijekom kojih će se sklapati pojedinačni ugovori.

Vrijednost izvršenih radova i usluga iznosi 1.500.421,25 kn.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Zadar

__________________________________________________________________________

Vodovod d.o.o Zadar je u sklopu Plana upravljanja vodama za 2022., dana 02.03.2022., sklopio sa Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području vodoopskrbnog sustava Zadar.

Poslovi po ugovornim dokumentima podjeljeni su na:

 •  „Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vodovodne mreže općine Novigrad“ u iznosu od 65.000,00 kn. Projekt je izrađen u stupnju gotovosti od 100% te je verificiran od strane naručitelja.
 • „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže naselja Ražanac“ u iznosu od 99.895,00 kn. Projekt je izrađen u stupnju gotovosti od 30%.
 • „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju CS Jovići i pripadajućeg tlačnog cjevovoda u općini Ražanac“ u iznosu od 95.094,00 kn.  Projekt je izrađen u stupnju gotovosti od 100% te je verificiran od strane naručitelja.
 • „Projektiranje rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Smoković“ (od naselja Murvica do naselja Zemunik Donji) u iznosu od 195.000,00 kn. Postupak javne nabave je u tijeku.

Ukupna vrijednost projektiranja iznosi 454.989,00 kn od čega 80% je sufinancirano sredstvima Hrvatskih voda.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Zadar

 

_______________________________________________________________________

 

Vodovod d.o.o Zadar je u sklopu Plana upravljanja vodama za 2022., dana 03.02.2022., sklopio sa Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području podvelebitskog pravca.

Poslovi po ugovornim dokumentima podjeljeni su na projektiranje te građenje kako slijedi:

 • „Projektiranje glavnog cjevovoda od zaseoka Kojići u Starigradu do Mandaline“
 • „Projektiranje glavnog cjevovoda u Ličko-senjskoj županiji od granice sa Zadarskom županijom do Lukovog Šugarja i VS Lukovo Šugarje s dovodnim cjevovodom“
 • „Projektiranje sekundarne vodoopskrbne mreže za naselja na području Ličko-senjske županije“
 • „Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada“ te stručni nadzor nad istim

Projektom je ugrađeno 1.202 metra cjevovoda, ukupna vrijednost izvršenih radova je 3.426.129,42 kn.

Ukupna vrijednost investicija iznosi 36.617.170,32 HRK od čega 80% je sufinancirano sredstvima Hrvatskih voda.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Zadar