Završena prva faza rekonstrukcije Crpne stanice Dolac

U prvoj fazi projekta izvršena je zamjena kompletne opreme u trafostanici (TS), novo ožičenje ormara u komandnoj sobi, te ugradnja novih panela na ormar. Obavljeno je ispitivanje 6 kV i 35 kV postrojenja u TS, te sva ostala potrebna ispitivanja. S time je završeno 95 posto svih elektro radova na ovom projektu. Završeni su i građevinski radovi na hidrantskom vodu, te građevinski radovi na stropu bazena broj 1. Ugrađena je nova ograda i ljestve u bazenu broj 1. Zabetonirane su temeljne ploče za nove crpke broj 1 i 2 za bazen broj 1, koje su većeg kapaciteta nego stare crpke.

U ovom tjednu će se montirati crpka broj 1 i njen elektromotor te spojiti kablovi. Slijedi kontrola signalizacije i upravljanja crpkom broj 1 te start crpke i probni rad. Iste te aktivnosti će se završiti u slijedećem tjednu za crpku broj 2.

Nakon toga će se radovi na rekonstrukciji privremeno zaustaviti zbog neophodnog 100 postotnog kapaciteta crpne stanice Dolac u ljetnoj sezoni. Po završetku sezone će se demontirati stare crpke i montirati nove crpke broj 3 i 4 u bazenu broj 2. Isto tako će se obaviti potrebni građevinski radovi u bazenu broj 2 te ugraditi nova ograda i ljestve.


Nova oprema u trafostaniciMontaža crpke broj 1 i cijevnog razvodaNovi elektromotor crpke broj 1Noseća konstrukcija oko crpke br. 1 i uronjeni dio crpke br. 1 u bazenu 1Nova ograda i ljestve u bazenu 1