Zakoni, pravilnici i dr.

Zakon o vodnim uslugama

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1286.html


Zakon o vodama

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html

NN 130/11 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1139.html

NN 14/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html

NN 46/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_867.html

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1285.html

NN 84/2021 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1560.html

NN 47/2023 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_47_808.html


Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

NN 28/11 http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

NN 16/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_16_331.html


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3745.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1140.html

NN 154/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2904.html

NN 119/15 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2244.html

NN 120/16 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2610.html

NN 127/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2879.html

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1292.html


Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN – 70/2023 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_70_1162.html


Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga

NN -70/2023 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_70_1161.html


Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga

NN – 70/2023 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_70_1163.html


Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

NN 30/2023 (509) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_30_509.html


Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju

NN 64/2023 (1057) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_64_1057.html


Ispravak Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju

NN 88/2023 (1384) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_88_1384.htmlZakon o zaštiti tajnosti podataka

NN 108/96 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_12_108_2091.html


Zakon o tajnosti podataka

NN 79/07 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.html

PRAVILNIK O POSLOVNOJ TAJNI

NN 86/12 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1969.html


Zakon o javnoj nabavi

NN 120/16 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html


Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 

NN 65/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1534.html


Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

NN 101/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html


Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstva

preuzimanje dokumenta


Pravilnik o darovima

Pravilnik o darovima.pdf


Pravila poslovnog ponašanja (ETIČKI KODEKS) Vodovoda d.o.o. Zadar

preuzimanje dokumenta


Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Obrazac za prijavu nepravilnosti