Zakoni, pravilnici i dr.

Zakon o vodnim uslugama

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1286.html


Zakon o vodama

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html

NN 130/11 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1139.html

NN 14/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html

NN 46/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_867.html

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1285.html


Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2962.html


Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

NN 28/11 http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

NN 16/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_16_331.html


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3745.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1140.html

NN 154/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2904.html

NN 119/15 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2244.html

NN 120/16 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2610.html

NN 127/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2879.html

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1292.html


Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2961.html


Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2962.html


Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1138.html

NN 64/15 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1224.html

NN 104/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_104_2384.html

NN 115/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_115_2258.html


Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

NN 125/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_125_2694.html

NN 141/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3029.html

NN 128/15 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2429.html


Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pavnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

NN 125/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html


Zakon o zaštiti tajnosti podataka

NN 108/96 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_12_108_2091.html


Zakon o tajnosti podataka

NN 79/07 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.html

PRAVILNIK O POSLOVNOJ TAJNI

NN 86/12 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1969.html


Zakon o javnoj nabavi

NN 120/16 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html


Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 

NN 65/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1534.html


Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

NN 101/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html


Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kn (za nabavu roba i usluga), odnosno do 500.000,00 kn (za nabavu radova)

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn, već pitanja nabave do navedenih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

- VAN SNAGE – preuzimanje dokumenta

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Uputa o postupku provođenja javne nabave (Pročišćeni tekst)


Pravilnik o dodjeli donacija i sponzorstva

preuzimanje dokumenta


Pravila poslovnog ponašanja (ETIČKI KODEKS) Vodovoda d.o.o. Zadar

preuzimanje dokumenta


Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Obrazac za prijavu nepravilnosti