Cijene

Cjenik vodnih usluga za 2024.


Cjenik vodnih usluga za 2023.
  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe 2019.pdf
  2. Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe.pdf
  3. Odluka o cijeni vodne usluge_2014.pdf

Temeljem članka 52. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe plaća i naknada za razvoj koja se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na kojem se zasebno iskazuje.

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za razvoj

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_100_1482.html

Odluka o naknadi za razvoj

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_90_1401.html

IZVAN SNAGE


OBRAČUN POTROŠNJE VODE provodi se na sljedeći način:

OBITELJSKE KUĆE

jednomjesečni / dvomjesečni obračun potrošnje


STAMBENE ZGRADE

po broju članova domaćinstva – mjesečni obračun potrošnje
po sekundarnim mjerilima – dvomjesečni obračun potrošnje


GOSPODARSTVO

mjesečni obračun potrošnje


BRODOVI – HIDRANTI

obračun potrošnje po propusnicama

Potrošnja vode obračunava se u pravilu prema utvrđenom stanju na vodomjeru ili prema prosječnoj potrošnji (ukoliko potrošač ne omogući ili ako isporučitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu isporučene vode).


POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA

Zahtjev za povrat preplaćenih sredstava