Izgradnja vodovodne mreže

Izgradnja vodovodne mreže od naselja Briševo do proizvodno-poslovne zone Mazija JI ukupne vrijednosti 388.114,67 € jedan je od elemenata projekta „Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Zadarske županije“, čiji je Ugovor o sufinanciranju Vodovod d.o.o. Zadar sklopio s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.

 

Predmet ovog zahvata je izgradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda od naselja Briševo do buduće poslovne zone Mazija JI na području općine Poličnik, na području na kojem nije izgrađena vodoopskrbna mreža. Na predmetnom području, na potezu Milini – Mazija (naselje Briševo, općina Poličnik) projektom je predviđena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, sa ciljem osiguravanja kvalitetne i pouzdane vodoopskrbe, kao i protupožarne zaštite postojećih obiteljskih kuća.

Projektom je predviđena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od spoja na postojeći vodoopskrbni cjevovod u Ulici Samostalne satnije Briševo (k.č. 3311, k.o. Briševo) do ulaska u buduću poslovnu zonu Mazija JI u ulici Križanje Mazija (k.č. 3312, k.o. Briševo). Vodoopskrba buduće proizvodno-poslovne zone Mazije JI predmet je drugog zasebnog projekta.

Ukupna duljina cjevovoda predviđena ovim projektom je 1726,58 m, promjera DN 150 mm. Projektom će se također izvesti izgradnja novih vodovodnih priključaka čime će se lokalnom stanovništvu omogućiti uvjeti za priključenje na vodoopskrbni sustav. U sklopu predmetnog projekta predviđena je izvedba četiri (4) zasunske komore, a za potrebe protupožarne zaštite predviđeno je 12 nadzemnih hidranata. Hidranti, osim protupožarne zaštite, služe i za odzračivanje cjevovoda prilikom punjenja i pražnjenja, tlačne probe i dezinfekcije te detekcije stanja cjevovoda i uzimanja uzoraka vode.