Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Grabi

Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Grabi, općina Poličnik, sa spojnim cjevovodom ukupne ugovorene vrijednosti 330.411,04 € jedan je od elemenata projekta „Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Zadarske županije“, čiji je Ugovor o sufinanciranju Vodovod d.o.o. Zadar sklopio s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Stambena zona Grabi nalazi se zapadno od centra naselja Poličnik u Općini Poličnik i zajedno s proizvodno-poslovnom zonom Grabi čini prostornu i organizacijsku cjelinu spojenu pristupnom cestom. Unutar stambene zone Poličnik - Grabi nema izgrađenih vodovodnih instalacija, a poslovna zona ima izgrađenu vodovodnu mrežu na kojoj je trenutno priključeno 50-ak poslovnih subjekata.

Predmet ovog zahvata je sustav vodoopskrbe za stambenu zonu Grabi u naselju Poličnik,  u ukupnoj duljini od oko 1.820 m, sa spojnim cjevovodima na javni sustav vodoopskrbe duljine 345 m.

U sklopu stambene zone predviđeno je devet vodoopskrbnih cjevovoda s pripadajućim građevinama (okna zračnih ventila, muljni ispusti, hidranti). Cjevovodna mreža će se izvesti od lijevano-željeznih ductile (nodularni lijev GGG 40) vodovodnih cijevi.

Zahvat obuhvaća i spojne cjevovode vodoopskrbe od priključnih točaka projektirane infrastrukture stambene zone prema postojećoj Poslovnoj zoni Grabi, čime će se osigurati potrebne količine vode uz odgovarajuće pogonske tlakove u cjevovodima za planiranu stambenu zonu. Vodoopskrbni cjevovodi planirani su s pripadajućim građevinama (zasunska okna, okno zračnog ventila, hidranti).

Nastavljanjem spojnih cjevovoda do vodoopskrbne mreže Poslovne zone Grabi dobit će se prstenasti sustav i omogućiti opskrba vodom za stanovništvo planirane stambene zone.