Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo

Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo 

 

  

Vodovod d.o.o. Zadar je u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026., dana 23.12.2021., sklopio sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Kruševo“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.129.376,79 € od čega je intenzitet javne potpore do 100% od ukupno prihvatljivih troškova (80% je sufinanciran od strane Europske unije iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, dok je preostali dio od 20% sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda te Vodovoda d.o.o. Zadar).

Predmet ovog projekta, koji je usklađen s Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/15), je izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Kruševo (zaseoci Erslani, Marići, Brkići-Bekeljaši, Brkići, Kobljani, Klanci i Šoša).

Projektom je izgrađen vodoopskrbni duktilni  cjevovod u duljini od 7.027,90 m kojim će se dopremati voda do potrošača i crpna stanica "Gornje Polje": Q ~ 12 l/s, H = 178 m, P = 44 kW  koja će  omogućiti dostatne tlakove za dobavu vode do potrošača u količini Q=12 l/s, te zadovoljenje uvjeta protupožarne zaštite.

Time je nastavljen daljnji razvoj vodoopskrbne mreže i osigurana mogućnost priključenja novih potrošača, kako lokalnog stanovništva, tako i sadašnjih i budućih gospodarskih subjekata.