Izgradnja-rekonstrukcija cjevovoda


Izgradnja-rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin - VS Straža ukupne ugovorene vrijednosti 2.027.834,67 € jedan je od elemenata projekta „Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Zadarske županije“, čiji je Ugovor o sufinanciranju Vodovod d.o.o. Zadar sklopio s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Postojeći magistralni cjevovod AC Ø350 i AC Ø300 grad Nin – vodospremnik (VS) Straža je star i malog profila, a cijevi su loše kvalitete (azbest cement), zbog čega dolazi do čestih puknuća i, uslijed toga, do prekida u vodoopskrbi u dijelovima grada Nina i Ninskih Stanova. Predmetni cjevovod također povezuje VS Straža sa zapadnim dijelom vodoopskrbnog sustava koji je tijekom ljetnih mjeseci, zbog povećane potrošnje, iznimno opterećen te je neophodno povećanje profila postojećeg cjevovoda. Ovaj zahvat će imati utjecaj na poboljšanu vodoopskrbu za oko 10 000 stanovnika, a u ljetnim mjesecima, tijekom turističke sezone, taj broj se penje i do preko 70 000 (Nin, Vir, Zaton, Petrčane, Ninski Stanovi). Da bi se osiguralo bolje punjenje, odnosno pražnjenje VS Straža, koji je inače na najnižoj koti od svih vodospremnika, projektom se planira rekonstrukcija starog cjevovoda Ø300 mm i Ø350 mm od VS Straža prema Ninu te izgradnja spojnog cjevovoda od Nina do spoja na magistralni cjevovod Petrčane – Vir, koji je u međuvremenu izgrađen.

 Predmet zahvata je rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Nin – VS Straža u dužini 3.722,71 m te izgradnja sekundarnog cjevovoda u dužini 2.909,11 m. Cjevovod je ukopan s podzemnim zasunskim oknima od armiranog betona. Uz glavni cjevovod postavlja se i sekundarni na mjestima gdje cjevovod prolazi naseljenim područjem te građevinskim zonama (izgrađenim i neizgrađenim). Sekundarni cjevovod će služiti za spajanje novih kućnih priključaka čime će se omogućiti uvjeti za priključenje na vodoopskrbni sustav. Cijevi su profila: Ø500 mm magistralni cjevovod te Ø100 mm i Ø125 mm sekundarni cjevovod, od nodularnog lijeva.