Dogradnja vodovodne mreže

Dogradnja vodovodne mreže naselja Paljuv ukupne vrijednosti 155.559,21 € jedan je od elemenata projekta „Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Zadarske županije“, čiji je Ugovor o sufinanciranju Vodovod d.o.o. Zadar sklopio s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Ovim projektom nastavlja se već izgrađena (postojeća) vodovodna mreža naselja Paljuv kojom nije obuhvaćeno cijelo naselje. Iz tog razloga pristupilo se izradi zasebnog projekta dogradnje te će, provedbom projekta, cijelo naselje Paljuv biti pokriveno vodovodnom mrežom.

Projektom je predviđena izgradnja vodovodne mreže u dužini 1118 m i izgradnja novih vodovodnih priključaka. Cijevi su profila Ø 100 mm od nodularnog lijeva, te pocinčani cjevovod DN 50 mm. Cjevovod je ukopan s podzemnim zasunskim oknima od armiranog betona. Vodoopskrbni cjevovod naselja Paljuv - dogradnja priključit će se na postojeći cjevovod u naselju Paljuv.