Arhiva jednostavne nabava

Revizija financijskih izvještaja i cijene vodnih usluga, evidencijski broj nabave 10/2023-J

Objavljeno 12. rujan 2023.

Krajnji rok za predaju ponuda 21. rujan 2023. 10:00 h

Pregled (2 priloga)

Nabava potopne crpke za PP Vrsi, evidencijski broj 142/2023-J

Objavljeno 22. kolovoz 2023.

Krajnji rok za predaju ponuda 31. kolovoz 2023. 12:00 h

Pregled (2 priloga)

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, evidencijski broj 78/2023-J

Objavljeno 10. kolovoz 2023.

Krajnji rok za predaju ponuda 21. kolovoz 2023. 10:00 h

Pregled (2 priloga)

Izrada elektro ormara lokalne automatike za VS Seline, evidencijski broj nabave 106/2023-J

Objavljeno 7. kolovoz 2023.

Krajnji rok za predaju ponuda 16. kolovoz 2023. 10:00 h

Pregled (3 priloga)

Nabava i ugradnja spremnika klora 25 kg na CP Boljkovac i CP Žmansko polje, evidencijski broj nabave 100/2023-J

Objavljeno 10. srpanj 2023.

Krajnji rok za predaju ponuda 19. srpanj 2023. 10:00 h

Pregled (2 priloga)
Aktualne jednostavne nabave