Sjednice službenih tijela Društva

I sjednica Nadzornog odbora Društva 2013.

Objavljeno 24. siječanj 2013.

I sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 24. siječnja 2013. godine u 09,00 sati na adresi sjedišta Društva D n e v n i    r e d:

 1. Ovjera zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
 2. Izmjena odluke o imenovanju Revizorskog odbora
 3. Rasprava i usvajanje Poslovnika Revizorskog odbora
 4. Prve izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu
 5. Razno

Zapisnik


Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora

Objavljeno 04. siječanj 2013.

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 4. siječnja 2013. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva D n e v n i    r e d:

 1. Konstirutiranje Nadzornog odbora

Zapisnik


XIII sjednica Nadzornog odbora Društva 2012.

Objavljeno 27. prosinac 2012.

XIII sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. prosinca 2012. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva D n e v n i    r e d:

 1. Ovjera zapisnika sa XII sjednice Nadzornog odbora
 2. Plan nabave za 2013. godinu
 3. Proizvodno financijski plan za 2013. godinu
 4. Razno

Zapisnik


XII sjednica Nadzornog odbora Društva 2012.

Objavljeno 03. prosinac 2012.

XII sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 3. prosinca 2012. godine u 09,00 sati na adresi sjedišta Društva D n e v n i    r e d:

 1. Ovjera zapisnika sa X sjednice Nadzornog odbora
 2. Ovjera zapisnika sa XI sjednice Nadzornog odbora
 3. Treće izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu
 4. Prodaja materijala iz donacija
 5. Imenovanje Revizorskog odbora
 6. Razno

Zapisnik


XI sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

Objavljeno 11. kolovoz 2012.

XI sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. lipnja 2012. godine u 10,00 sati telefonskim putem D n e v n i r e d:

 1. Izbor revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2012. godinu.

Zapisnik


X sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

Objavljeno 27. svibanj 2012.

X sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 15. svibnja 2012. godine u 10,00 sati telefonskim putem D n e v n i    r e d:

 1. Ovjera zapisnika sa IX sjednice Nadzornog odbora,
 2. Financijski izvještaj za 2011. godinu,
 3. Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2011. godinu,
 4. Izvješće o radu društva za 2011. godinu,
 5. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe,
 6. Razno

Zapisnik


IX sjednica Nadzornog odbora Društva 2012.

Objavljeno 27. travanj 2012.

IX sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 10. travnja 2012. godine u 10,00 sati telefonskim putem D n e v n i    r e d:

 1. Ovjera zapisnika sa VI sjednice Nadzornog odbora
 2. Ovjera zapisnika sa VII sjednice Nadzornog odbora
 3. Ovjera zapisnika sa VIII sjednice Nadzornog odbora
 4. Druge izmjene i dopune plana nabave za 2012. godine
 5. Financijsko-proizvodni plan za 2012. godinu
 6. Razno

Zapisnik