Sanacija vodoopskrbnog podsustava naselja Lovinac

Dana 28. kolovoza 2018. godine u naselju Lovinac, povodom Dana općine, svečano su otvoreni radovi

na Sanaciji/rekonstrukciji vodoopskrbnog podsustava naselja Lovinac.

Navedeni radovi se odvijaju u sklopu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj.

Predmet projekta je zamjena postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Lovinac, zaključno do spoja na magistralni vodoopskrbni cjevovod Zadarskog reginalnog vodovoda. Projektom je predviđeno sanacija ukupno L≈3867 m vodoopskrbnih cjevovoda.

Nositelj projekta / Investitor/: Vodovod d.o.o. Zadar

Izvođač radova: Katić bau d.o.o., Ante Starčevića 7, Lovreć

Nadzorni inženjer: Zdravko Rambrot, d.i.g., Gin Company d.o.o. Zadar

Vrijednost ugovorenih radova: 

/ Građenje = 4.392.815,50 kn bez Pdv, Nadzor= 74.000,00 kn bez Pdv /

Sredstva za sufinanciranje projekta osiguravaju Hrvatske vode u iznosu od 80% i Općina Poličnik u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti.

Rok za izvršenje ugovora je 12 mjeseci.