PODVELEBITSKI PRAVAC

PODVELEBITSKI PRAVAC - Izgradnja vodoopskrbe na području Podvelebitskog pravca

- Građenje

1. Izgradnja vodospreme Starigrad s dovodnim i povratnim cjevovodom - u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljena je Odluka o odabiru zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda. Ekonomski najpovoljniji ponuditelj je Tehma d.o.o. iz Zadra s cijenom ponude 8.418.618,05 kn bez PDV-a. Sklapanje ugovora je u tijeku. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci. Planirani početak radova 1.10.2019..

2. Izgradnja hidrostanice Kruškovac i tlačnog cjevovoda – dana 08.08.2019. god. sklopljen je ugovor o javnoj nabavi s izvoditeljem Vodotehnika d.d. iz Zagreba. Ugovorena vrijednost radova je 3.939.629,14 kn bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci. Planirani početak radova 1.10.2019..

3. Izgradnja produžetka magistralnog cjevovoda „Podvelebitski pravac“ do zaseoka Kojići u naselju Starigrad - dana 11.07.2019. god. sklopljen je ugovor o javnoj nabavi s izvoditeljem Vodonistalacija d.o.o. iz Zadra. Ugovorena vrijednost radova je 2.890.981,00 kn bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci. Planirani početak radova 1.10.2019..

4. Nadzor nad izgradnjom vodospreme Starigrad s dovodnim i povratnim cjevovodom uključujući usluge koordinatora zaštite na radu – za izvršenje predmetne usluge odabran je ponuditelj Donat d.o.o. iz Zadra. Cijena ponude je 176.000,00 kn bez PDV-a.

5. Nadzor nad izgradnjom hidrostanice Kruškovac i tlačnog cjevovoda uključujući usluge koordinatora zaštite na radu - za izvršenje predmetne usluge odabran je ponuditelj Donat d.o.o. iz Zadra. Cijena ponude je 98.000,00 kn bez PDV-a.

6. Nadzor nad izgradnjom produžetka magistralnog cjevovoda „Podvelebitski pravac“ do zaseoka Kojići u naselju Starigrad – za izvršenje predmetne usluge sklopljen je 19.08.2019. godine ugovor. Ugovorena vrijednost usluge je 86.000,00 kn bez PDV.

- Projektiranje

1. Projektiranje rekonstrukcije magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada - izvršitelj predmetne usluge je tvrtka Hidrotech d.o.o. iz Viškova. Ugovorena vrijednost nabave iznosi 244.400,00 kn bez PDV-a. U tijeku je sklapanje Prvog dodatka ugovora s rokom izvršenja predmetne usluge do 24.01.2020. godine.

2. Projektiranje glavnog cjevovoda od zaseoka Kojići u Starigradu do Mandaline (granica Zadarske županije) te VS Šibuljina, HS Šibuljina, HS Kruščica i HS Čavići-Milovac s dovodnim cjevovodima i tlačnim mrežama te vodovodne mreže naselja Tribanj (područja Kojići, Grabovača-Milovac-Čavići-Lađin porat, Šilježetarica, Kozjača, Šibuljina, Kopovine, Kruščica, Običaj, Lisarica i Mandalina) - kompletna dokumentacija o nabavi je na pregledu u Hrvatskim vodama.

3. Projektiranje glavnog cjevovoda u Ličko-senjskoj županiji od granice sa Zadarskom županijom do Lukovog Šugarja i VS Lukovo Šugarje s dovodnim cjevovodom - kompletna dokumentacija o nabavi je na pregledu u Hrvatskim vodama.