Izgradnja vodoopskrbnih objekata podvelebitskog pravca

U Karlobagu su potpisani ugovori kojima će se omogućiti projektiranje i izgradnja objekata vodoopskrbnog sustava uvrijednosti od 23,15 milijuna kuna. Ugovor o sufinanciranju projektnedokumentacije te Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina su potpisaligeneralni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Vodovoda d.o.o.Zadar Tomislav Matek.

Potpisivanju ugovora su nazočili i ministarzaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić, načelnik općine KarlobagIvan Tomljenović te načelnik općine Starigrad Krste Ramić.

Podvelebitski pravac je planirani podsustavregionalnog vodoopskrbnog sustava zadarskog zaleđa koji se proteže krozprimorje podno Velebita u kojem su smještene Općina Starigrad u Zadarskojžupaniji i Općina Karlobag u Ličko – senjskoj županiji. 

Izgradnjom ovog podsustava stvorit će seuvjeti za poboljšanje vodoopskrbe naselja Starigrad, ali i omogućitivodoopskrba naselja Tribanj na području općine Starigrad te Barić Drage iLukovog Šugarja na području općine Karlobag. Riječ je o naseljima u kojima dosada nije uspostavljena javna vodoopskrba.