Nova Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe

Skupština T.D. Vodovod d.o.o. Zadar donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2023. godine novu Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar broj: 8340/5-2023 te je ista objavljena u „Službenom glasniku Zadarske županije“, broj 21/23 od 29. prosinca 2023. godine.

Razlog donošenja nove Odluke o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar je povećanje troškova poslovanja. Financijske projekcije poslovanja Društva za 2024. godinu pokazuju da sa trenutnom cijenom vodne usluge javne vodoopskrbe Društvo neće moći ostvariti pozitivne financijske rezultate. S ciljem osiguranja održivosti poslovanja te izvršenja zakonskih obveza iz djelatnosti vodnog gospodarstva, nužno je povećati za sve kategorije korisnika fiksni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe, budući da troškovi održavanja priključaka, dovodnih cjevovoda i vodomjera daleko premašuju sredstva koja se uprihode od ove naknade. Fiksni dio cijene vodne usluge određivat će se prema profilu vodomjera. Većina kućanstava koristi profile vodomjera promjera Ø15 i Ø 20 za koje je Odlukom predviđena cijena fiksnog dijela vodne usluge u iznosu od 4,21 €, što znači ukupno povećanje mjesečnog računa za 2,43 €.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“, odnosno 06. siječnja 2024. godine kada prestaje važiti  Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar broj: 1331/2014 od 20. ožujka 2014. godine te izmjene i dopune Odluke o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar broj: 3330/13-2019 od 12. srpnja 2019. godine.

Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar br. 8340-5 od 28.12.2023.