Lokacije cisterni i slavina za pitku vodu

Zadar

Lokacije cisterni za pitku vodu:

  • Vukovarska ulica kod kč.br.1
  • Ulica Sv. Marije 39 (kod osnovne škole)
  • Trg Sv. Šime i Tadije (stari Bokanjac)
  • Ulica Franje Fanceva 38 (Novi Bokanjac kod škole)
  • Crno, kod škole

Lokacije slavina s pitkom vodom na hidrantima:

  • Put Biliga 55 (iznad tržnice Bili Brig)

Starigrad

  • Trg Stjepana Radića 1

Seline

  • Trg Zukve 1

Gornji Karin

  • 1 ulica kod pijace

Općina Jasenice

  • Općinska zgrada – Petra Zoranića 61