Vodovodna mreža naselja Baričevići


Dana 28.08.2019. godine na prigodnoj svečanosti u naselju Baričevići, općina Poličnik, svečano je obilježen završetak radova na projektu izgradnje vodovodne mreže naselja Baričevići te je ista stavljena u funkciju.

Realizacijom tog projekta osigurana je nesmetana opskrba vodom stanovnika naselja Baričevići te omogućen daljnji razvoj. U sklopu projekta je izgrađeno 1834 m vodovopskrbnih cjevovoda i 14 kućnih predpriključaka.

Nositelj projekta / Investitor/: Vodovod d.o.o. Zadar

Izvođač: Đurkin d.o.o. Čakovec

Nadzorni inženjer: Zdravko Rambrot d.i.g. , Gin Company Zadar

Ukupna vrijednost projekta ( izvednih radova ) je 1.473.699,00 kn bez Pdv. Projekt su zajednički financirali Hrvatske vode u iznosu od 80% i Općina Poličnik u iznosu od 20%.