Obavijest o kontroli ulaska u prostorije Vodovod d.o.o. Zadar

Obavještavamo Vas da se od dana 16. studenoga 2021. godine primjenjuje Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/21) (dalje u tekstu: Odluka) 

Vodovod d.o.o. Zadar će sukladno Odluci organizirati kontrolu ulaska u prostorije Društva. 

Za ulazak je potrebno predočiti :

  • digitalna COVID potvrda;
  • osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa;
  • osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije;
  • osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci što se dokazuje potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci;
  • osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BATom ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja;

Ukoliko osobe ne posjeduju digitalnu COVID potvrdu odnosno drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi. 

Obveza se odnosi na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz toč. 1. Odluke. 

Odluka se ne primjenjuje:

  • na osobe mlađe od 16 godine,
  • na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe,
  • na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19

Osobe iz toč. I i V. Odluke tijekom boravka u službenim prostorijama, obvezne su pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i sigurnosne mjere uvedene Odlukom.


Zadar, 15. studenoga 2021. godine