ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vodovod d.o.o. provodi usklađenje sa GDPR rezolucijom, implementira i održava sigurnost osobnih podataka odgovorno i u skladu sa zakonima RH/EU, zahtjevima regulatornih tijela RH/EU, najboljim praksama struke, sukladno tehničkim i financijskim mogućnostima slijedeći načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti.

Za detaljnije informacije o rezoluciji EU o zaštiti osobnih podataka, kao i svim pravima i obvezama ispitanika i Vodovoda d.o.o., kao voditelja i izvršitelja obrade, u pogledu osobnih podataka moguće je informirati se konzultirajući se javno dostupnim informacijama Agencije za zaštitu osobnih podataka kontaktom na web stranicu AZOP-a putem linka: www.azop.hr

Za sve eventualne upite vezane za prikupljanje i obradu osobnih podtaka, kao i u slučaju utvrđenja eventualnih nepravilnosti vezanih za obradu i korištenje osobnih podataka upit ili prigovor upućuje se na kontakt kako slijedi:

Vodovod d.o.o. Zadar
DPO odbor
Špire Brusine 17
23 000 Zadar
Tel: 023/282-900
Fax: 023/282-909
e-mail: zastita.osobnih.podataka@vodovod-zadar.hr


Vodovod d.o.o. Zadar za usluge opskrbom pitkom vodom vodi slijedeće evidencije o zbirkama osobnih podataka:

Zbirka osobnih podataka o zaposlenicima (zaposlenici)
Zbirka osobnih podataka o korisnicima usluga vodoopskrbe (korisnici)
Zbirka osobnih podataka o zapisima video nadzora u upotrebi (korisnici)
Zbirka osobnih podataka o zapisima video nadzora u upotrebi (zaposlenici)


Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst) Vodovod d.o.o. Zadar Odlukom je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu službenik za zaštitu osobnih podataka obvezao je potpisati izjavu o povjerljivosti.

Vodovod d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17
23 000 Zadar
tel: 023/282-900 (centrala)
fax: 023/282-909
email: zastita.osobnih.podataka@vodovod-zadar.hr