ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vodovod d.o.o. Zadar za usluge opskrbom pitkom vodom vodi slijedeće evidencije o zbirkama osobnih podataka:

Zbirka osobnih podataka o zaposlenicima (zaposlenici)
Zbirka osobnih podataka o korisnicima usluga vodoopskrbe (korisnici)
Zbirka osobnih podataka o zapisima video nadzora u upotrebi (korisnici)
Zbirka osobnih podataka o zapisima video nadzora u upotrebi (zaposlenici)

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst) Vodovod d.o.o. Zadar Odlukom je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu službenik za zaštitu osobnih podataka obvezao je potpisati izjavu o povjerljivosti.

Vodovod d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17
23 000 Zadar
tel: 023/282-900 (centrala)
fax: 023/282-909
email: zastita.osobnih.podataka@vodovod-zadar.hr