XXIX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXIX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 01. kolovoza 2019. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXVIII sjednice Nadzornog odbora
  2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  3. Prvi financijsko proizvodni rebalans za 2019. godinu
  4. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
  5. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Ojavljeno u SJEDNICA NADZORNI ODBOR.