XVI sjednica Nadzornog odbora Društva 2014.

XVI sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održati će se
dana 22. prosinca 2014. godine u 09,00 sati
na adresi sjedišta Društva

D n e v n i    r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa XV sjednice Nadzornog odbora
  2. Koncesijska naknada za zahvaćanje vode za potrebe javne vodopskrbe, pregled situacije
  3. Financijsko-proizvodni plan za 2015. godinu
  4. Razno

Zapisnik

Ojavljeno u SJEDNICA NADZORNI ODBOR.