VIZIJA ZA BUDUĆNOST

Da bi društvo dugoročno postalo uspješno treba imati jasnu viziju koja će omogućiti razvoj poduzeća i poboljšanje usluga u uvjetima tržišnog gospodarstva, što podrazumijeva slijedeće:

  • poboljšanje i trajno osiguranje kvalitete konačnog proizvoda – vode
  • smanjenje troškova poslovanja, prvenstveno smanjenjem gubitaka što, s obzirom na starost sustava i posljedice rata, nije laka zadaća
  • postupno uvođenje automatike i informatike u sva područja djelatnosti, time i smanjivanja troškova poslovanja i poboljšanja kvalitete usluga
  • poboljšanje odnosa s potrošačima, što podrazumijeva redovito i pravovremeno informiranje i brzo odgovaranje na zahtjeve.