SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 22. prosinca 2016. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

  1. Izbor zapisničara
    2. Opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva

 
Zapisnik

XXII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. prosinca 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXI sjednice NO-a
  2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  3. Sistematizacija i Pravilnik o unutarnjem ustroju
  4. Četvrte izmjene i dopune Plana nabave 2018.
  5. Izmjene i dopune općih tehničkih uvjeta
  6. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik