SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. lipnja 2017. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

  1. Izbor zapisničara
  2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
  3. Rasprava i usvajanje izvještaja o financijskom poslovanju za 2016. godinu
  4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu

Zapisnik

XXIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 28. prosinca 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXII sjednice NO-a
  2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  3. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik