SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. listopada 2017. godine u 10,00 sati u Maloj vijećnici Grada Zadra

Dnevni red:

  1. Izbor zapisničara
  2. Opoziv člana Nadzornog odbora Društva
  3. Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva

Zapisnik

XXIV Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXIV Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 01. veljače 2019. godine s početkom u 08,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXIII sjednice NO-a
  2. Plan nabave i financijsko proizvodni plan Društva za 2019. godinu
  3. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik