SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. listopada 2017. godine u 10,00 sati u Maloj vijećnici Grada Zadra

Dnevni red:

  1. Izbor zapisničara
  2. Opoziv člana Nadzornog odbora Društva
  3. Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva

Zapisnik

XXI Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXI Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 31. listopada 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XX sjednice NO-a
2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
3. Razno
Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik