SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. listopada 2017. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

  1. Izbor zapisničara
  2. Prihvaćanje ostavke člana Nadzornog odbora Društva
  3. Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva

Zapisnik

XXVI Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXVI Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 09. travnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXV sjednice NO-a
  2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  3. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik