SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 08. siječnja 2018. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva.

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Prihvaćanje ostavke člana Nadzornog odbora Društva
3. Imenovanje člana nadzornog odbora

Zapisnik

XXVII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXVII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 22. svibnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXVI sjednice NO-a
  2. Odluka – cijena vode
  3. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  4. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik