SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 28. lipnja 2018. godine u 11,00 sati na adresi sjedišta Društva.

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
3. Rasprava i usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju za 2017. godinu
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

Zapisnik

Naredna sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

Objava dana održavanja naredne sjednice Nadzornog odbora Društva ažurirat će se po odaslanju Poziva za saziv Nadzornog odbora.