SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 28. lipnja 2018. godine u 11,00 sati na adresi sjedišta Društva.

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
3. Rasprava i usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju za 2017. godinu
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

Zapisnik

XXVII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXVII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 22. svibnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXVI sjednice NO-a
  2. Odluka – cijena vode
  3. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  4. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.