SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 28. rujna 2018. godine u 10,00 sati u prostorijama upravne zgrade sjedišta Vodovoda d.o.o. Zadar
Dnevni red:
1. Izbor zapisničara
2. Izbor revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o. Zadar

Zapisnik

XXIX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXIX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 01. kolovoza 2019. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXVIII sjednice Nadzornog odbora
  2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  3. Prvi financijsko proizvodni rebalans za 2019. godinu
  4. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
  5. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.