SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar
održati će se
dana 30. rujna 2015. godine u 10,00 sati
na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Izbor revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu

Zapisnik

XVIII sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XVIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. srpnja 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. adar.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice NO-a
2. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Društva
3. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
4. Razno
Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik