SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar
održati će se
dana 08. travnja 2016. godine u 10,00 sati
na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Imenovanje Uprave trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar

Zapisnik

XIX sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XIX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 08,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVIII sjednice NO-a
2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
3. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik