SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar
održati će se dana 25. svibnja 2016. godine u 08,30 sati
na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:
1.. Izbor zapisničara
2.. Izviješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu
3.. Financijski izvještaj za 2015. godinu
4.. Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.2015. zajedno s
Izvještajem neovisnog revizora

Zapisnik

XX sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. listopada 2018. godine s početkom u 08,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XIX sjednice NO-a
2. Treće izmjene i dopune Plana nabave 2018.
3. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
4. Razno
Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik