SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Naredna sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Objava dana održavanja naredne sjednice Skupštine ažurirat će se po odaslanju Poziva za saziv sjednice Skupštine Vodovod d.o.o. Zadar.

VII sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

VII sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar
održati će se dana 28. srpnja 2017. godine s početkom u 09,00 sati
na adresi sjedišta Vodovoda d.o.o. Zadar.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa VI sjednice NO
2. Izvještaj Uprave Društva u svezi potencijalne otežane vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar
3. Upis članova NO u Sudski registar
4. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
5. Razno