SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Naredna sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Objava dana održavanja naredne sjednice Skupštine ažurirat će se po odaslanju Poziva za saziv sjednice Skupštine Vodovod d.o.o. Zadar.

XXII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. prosinca 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXI sjednice NO-a
  2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  3. Sistematizacija i Pravilnik o unutarnjem ustroju
  4. Četvrte izmjene i dopune Plana nabave 2018.
  5. Izmjene i dopune općih tehničkih uvjeta
  6. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.