SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Naredna sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Objava dana održavanja naredne sjednice Skupštine ažurirat će se po odaslanju Poziva za saziv sjednice Skupštine Vodovod d.o.o. Zadar.

XXVIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXVIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 14. lipnja 2019. godine s početkom u 08,30 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXVII sjednice Nadzornog odbora
  2. Izvještaj sa sjednice Revizorskog odbora
  3. Financijski izvještaj za 2018. godinu
  4. Izvještaj neovisnog revizora za 2018. godinu
  5. Izvještaj o radu Društva za 2018. godinu
  6. Izvještaj NO o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2018. godinu
  7. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.