SJEDNICE SLUŽBENIH TIJELA DRUŠTVA

Naredna sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Objava dana održavanja naredne sjednice Skupštine ažurirat će se po odaslanju Poziva za saziv sjednice Skupštine Vodovod d.o.o. Zadar.

XXX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 10. listopada 2019. godine s početkom u 09,30 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXIX sjednice Nadzornog odbora
  2. Izvještaj sa sjednice Revizorskog odbora
  3. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  4. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.