SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 28. rujna 2018. godine u 10,00 sati u prostorijama upravne zgrade sjedišta Vodovoda d.o.o. Zadar
Dnevni red:
1. Izbor zapisničara
2. Izbor revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o. Zadar

Zapisnik

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 28. lipnja 2018. godine u 11,00 sati na adresi sjedišta Društva.

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
3. Rasprava i usvajanje Izvještaja o financijskom poslovanju za 2017. godinu
4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

Zapisnik

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 08. siječnja 2018. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva.

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Prihvaćanje ostavke člana Nadzornog odbora Društva
3. Imenovanje člana nadzornog odbora

Zapisnik

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. listopada 2017. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

 1. Izbor zapisničara
 2. Prihvaćanje ostavke člana Nadzornog odbora Društva
 3. Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva

Zapisnik

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. listopada 2017. godine u 10,00 sati u Maloj vijećnici Grada Zadra

Dnevni red:

 1. Izbor zapisničara
 2. Opoziv člana Nadzornog odbora Društva
 3. Imenovanje člana Nadzornog odbora Društva

Zapisnik

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o.

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. rujna 2017. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

 1. Izbor zapisničara
 2. Izbor revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih izvještaja Vodovoda d.o.o. Zadar za 2017. godinu

Zapisnik

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. lipnja 2017. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

 1. Izbor zapisničara
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
 3. Rasprava i usvajanje izvještaja o financijskom poslovanju za 2016. godinu
 4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu

Zapisnik

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar

Sjednica Skupštine Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. listopada 2016. godine u 10,00 sati na adresi sjedišta Društva

Dnevni red:

1.. Izbor zapisničara
2.. Izbor revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu