SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

XXIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 28. prosinca 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXII sjednice NO-a
  2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  3. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

XXII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. prosinca 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa XXI sjednice NO-a
  2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
  3. Sistematizacija i Pravilnik o unutarnjem ustroju
  4. Četvrte izmjene i dopune Plana nabave 2018.
  5. Izmjene i dopune općih tehničkih uvjeta
  6. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik

XXI Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XXI Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 31. listopada 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XX sjednice NO-a
2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
3. Razno
Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik

XX sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 04. listopada 2018. godine s početkom u 08,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XIX sjednice NO-a
2. Treće izmjene i dopune Plana nabave 2018.
3. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
4. Razno
Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik

XIX sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XIX Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 31. kolovoza 2018. godine s početkom u 08,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. Zadar.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVIII sjednice NO-a
2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
3. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik

XVIII sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XVIII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 27. srpnja 2018. godine s početkom u 09,00 sati u upravnoj zgradi Vodovoda d.o.o. adar.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice NO-a
2. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu Društva
3. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
4. Razno
Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik

XVII sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XVII Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 14. lipnja 2018. godine s početkom u 09,00 sati na adresi sjedišta Vodovoda d.o.o. Zadar.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XVI sjednice NO-a
2. Izvještaj sa sjednice revizorskog odbora
3. Financijski izvještaj za 2017. godinu
4. Izvještaj neovisnog revizora za 2017. godinu
5. Izvještaj o radu Društva za 2017. godinu
6. Novi opći tehnički uvjeti
7. Druge izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
8. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
9. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Zapisnik

XVI sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XVI Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 03. svibnja 2018. godine s početkom u 09,30 sati na adresi sjedišta Vodovoda d.o.o. Zadar.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XV sjednice NO-a
2. Pregled bitnih segmenata poslovanja Društva
3. Razno

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

XV sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar

XV Sjednica Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar održati će se dana 03. travnja 2018. godine s početkom u 09,30 sati na adresi sjedišta Vodovoda d.o.o. Zadar.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XIV sjednice NO-a
2. Revizorski odbor, prijedlog Uprave Društva
3. Razno

Zapisnik

Broj osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela: Temeljem stavka 1. članka 266. u vezi sa člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi uprave društva. Na sjednicu se mogu pozvati izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.