OPĆI I TEHNIČKI UVJETI

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar doneseni su dana 15. lipnja 2018. godine temeljem članka 215. Zakona o vodama uz suglasnost Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar broj 3526/1-2018 od 14. lipnja 2018. godine

Na snazi

PROČIŠĆENI TEKST OPĆH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNE USLUGE (13.02.2019)

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE (14.12.2018)

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNE USLUGE (15.06.2018)

Izvan snage

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNE USLUGE (18.05.2012)

PRAVILNIK O OPSKRBI VODOM I IZVEDBI VODOVODNE INSTALACIJE 16.06.1971