OPĆI I TEHNIČKI UVJETI

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar doneseni su dana 15. lipnja 2018. godine temeljem članka 215. Zakona o vodama uz suglasnost Nadzornog odbora Vodovoda d.o.o. Zadar broj 3526/1-2018 od 14. lipnja 2018. godine

filetypePDF_32x32
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe

Objavljeno 15. lipnja 2018.