OBAVIJEST POTROŠAČIMA

Obavještavamo potrošače da je zbog obilnih oborina došlo do zamućenja vode u dijelovima vodoopskrbnog sustava koji se snabdjeva vodom sa slivnog područja rijeke Zrmanje.

Osim mutnoće, svi ostali pokazatelji kakvoće vode sukladni su odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju NN (56/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13) tako da voda ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje potrošača.

Voda je pod stalnom kontrolom laboratorija Vodovoda d.o.o. Zadar.

Ojavljeno u OBAVIJEST POTROŠAČIMA.