JAVNA NABAVA

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) VODOVOD d.o.o. Zadar objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima VODOVOD d.o.o. Zadar kao naručitelj, ne smije, u smislu odredbe članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje javno su dostupni na WEB stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE