EU FONDOVI

Vodovod d.o.o. Zadar kao nositelj projekta, zajedno s partnerima Općinama Sveti Filip i Jakov, Sukošan i Novigrad provodi projekt pod nazivom „ Izgradnja dijelova sustava javne vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Zadar“ iz pozivnog natječaja Ministarstva poljoprivrede:  Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16.- Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje, Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013., Prioritetna os 2- Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.

Projektom će se izgraditi vodoopskrbna mreža naselja Gorica ( 6.340 m), Novog naselja Paljuv (4.330 m) i glavni razvodni sustav nizvodno od Zemunika Gornjeg s ogrankom za Raštane Gornje i hidrostanicom (6.805,7 m).

Ukupna vrijednost projekta: 12.143.603,65 HRK od čega sredstava Europske unije iznose maksimalno 8.042.101,96 HRK odnosno 66,23% iznosa prihvatljivih troškova

Razdoblje provedbe projekta: listopad 2014. – prosinac 2016.

Nositelj projekta: Vodovod d.o.o. Zadar

Fond: Kohezijski fond

EU_Fondovi_1

 

EU_Fondovi_2